Autorisert Regnskapsfører

Regnskap og rådgivning som skaper lønnsomhet

Vi er et statsautorisert regnskapsselskap med kontor på Alnabru i Oslo, som leverer regnskap og rådgivning til bedrifter i hele Norge.

Velkommen til Underverk Regnskap!

Vi er et statsautorisert regnskapsselskap med kontor på Alnabru i Oslo, som leverer regnskap og rådgivning til bedrifter i hele Norge. Vi stiller med lang og bred erfaring, og tar på oss oppdrag innen alle bransjer.

Gjennom flere år har vi opparbeidet vår ekspertise innen teknologi, bygg- og anleggsbransjen, og for rådgivere som blant annet ingeniører, takstmenn og arkitekter. Vi tilrettelegger regnskapet ut fra ditt behov, og fungerer som en økonomisk sparringspartner som gir personlig oppfølging.

Bruk mindre tid på regnskapet

Med vår erfaring og fagkompetansen leverer vi regnskap og rådgivning som skaper verdi. Dette gjør vi gjennom å automatisere og effektivisere regnskapsoppgavene, og veileder deg i valgene du skal ta.

Økonomistyring

Vi gir veiledning og bistand til god økonomistyring for å ivareta din vekst og inntjening. Vi hjelper deg med:

Styring av likviditet og arbeidskapital

Utarbeidelse av budsjett og prognoser

Kalkyler og tilbudsmaler

Analyse av nøkkeltall

Intern rapportering

Regnskap

Vi fører ditt regnskap løpende slik at du alltid har oppdaterte tall og beslutningsgrunnlag. Vi hjelper deg med:

Selskapsetablering

Måndes- og kvartalavsluttning

Avstemming og rapportering

Årsoppgjør

Bokføring

Effektiviser bokføringen med automatiske løsninger, og få full oversikt over hele bedriften. Vi hjelper deg med:

Løpende bokføring av bilag

Fakturering og oppfølging av innbetalinger fra kunder

Betaling av leverandørfakturaer

Skatt og merverdiavgift

Vi utarbeider skattemeldinger og løpende merverdiavgiftsoppgaver, og
gir råd og veiledning om skatt- og merverdiavgiftsregler. Vi bistår ved kontroll fra skattemyndighetene, og gir veiledning om etterlevelse og tilpasning og omorganisering.

Rapportering

Vi sørger for pliktig regnskapsrapportering til det offentlige og skreddersyr rapporter etter ditt behov. Vi utarbeider og sender årsregnskap til Foretaksregisteret, skreddersyr rapporter, og gir råd og veiledning for god økonomistyring.

Lønn

Vi sørger for beregning, rapportering og utbetaling av lønn til ansatte. Vi sørger for automatisering og effektivisering av prosesser, oppfølging av pensjon, personalforsikringer, sykefravær og refusjoner.

Vi løser problemene sammen

Når du driver en bedrift er det mange avgjørelser som skal tas, og da er det viktig at beslutningene gjøres på riktig økonomisk grunnlag. Vi fungerer som en samarbeidspartner, og rådgir deg om hva som lønner seg basert på din situasjon og dine drømmer.

Vi hjelper deg med alt det lovpålagte, orden og kontroll på det økonomiske, automatisering og effektivisering av oppgaver, og i rekrutteringsprosesser der bedrifter ønsker det.

To personer i møte
En kontrakt signeres

Bindeledd mellom advokater og finansielle transaksjoner

Med formell utdannelse innen skatterett, hjelper vi til med typiske regnskapsoppgaver og sørger for at saker blir gjort riktig. Det er mange vurderinger som skal gjøres, hensyn som skal tas, og regler som skal følges, og her bistår vi deg.

Kontrakter

Ansettelsesavtaler

Aksjeavtaler

Selskapsrett

Stiftelsesdokumenter

Generalforsamlingsprotokoller

Om vi ikke kan hjelpe deg så henviser vi deg videre, og kobler på en som kan.

Hva sier kundene om oss?

Kan anbefales!

Vi har jobbet med Underverk og benyttet deres kompetanse i sammenheng med regnskap og årsavslutning, og er meget fornøyd med den kompetanse de besitter. De er rett på sak, og presis i sitt arbeid, samt at deres kunnskap strekker seg lengre enn bare forklaring om den teoretiske biten i et regnskap, skatterelaterte transaksjoner og verdivurdering. Dette gjør at man får et mer helhetlig overblikk over situasjonen.

Fred Kenneth Degerstrøm

Målselv Fjellansby AS

Vil du vite mer om oss, og hvordan vi kan bistå deg?

Ta kontakt om du ønsker å høre hva vi kan hjelpe deg med. Det er helt uforpliktende. Vi ser frem til en hyggelig prat!